Je vraag/opmerking

×

Door het bezoeken van deze website aanvaardt u de volgende voorwaarden:

  1. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan deze onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en de server(s), virussen en andere schadeveroorzakende programmatuur bevatten. R4 Immigration Services (hierna te noemen 'Opdrachtnemer') en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor schade ontstaan door gebruik van de website door virussen en andere schadeveroorzakende en programmatuur.
  2. Deze website kan links bevatten naar sites van derden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) deze website. Voorts is zij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze sites.
  3. Deze website kan onderdelen bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer en derden rusten. Als gevolg hiervan is het niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, (onderdelen van) de site te kopiëren/wijzigen of openbaar te maken.
  4. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op het bovenstaande.
×

Over

R4 Immigration Services bestaat sinds begin 2013 en wordt geleid door Mr. André Rekers. André heeft zijn juridische opleiding genoten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de University of Sheffield in het Verenigd Koninkrijk. Na het behalen van zijn Master diploma is hij in 2007 gestart binnen de Relocation industrie als Immigration Consultant alvorens in 2013 zijn eigen juridisch adviesburo op te richten gespecialiseerd in Nederlands vreemdelingen-/ en arbeidsrecht.

Kernwoorden die André het beste omschrijven zijn: persoonlijk, hoge integriteit, oplossingsgericht, betrouwbaar en inlevingsvermogen. Ik haal veel voldoening uit het helpen van mensen bij een ingrijpend life-event als een internationale verhuizing door het creëren van de juiste verwachtingen en het wegnemen van stress. Door mijn studie in het Verenigd Koninkrijk en mijn jarenlange werkervaring in de Relocation industrie weet ik wat het is om een internationale verhuizing mee te maken en kan ik me goed inleven in de situatie van expats.