Je vraag/opmerking

×

Door het bezoeken van deze website aanvaardt u de volgende voorwaarden:

  1. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan deze onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en de server(s), virussen en andere schadeveroorzakende programmatuur bevatten. R4 Immigration Services (hierna te noemen 'Opdrachtnemer') en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor schade ontstaan door gebruik van de website door virussen en andere schadeveroorzakende en programmatuur.
  2. Deze website kan links bevatten naar sites van derden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) deze website. Voorts is zij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze sites.
  3. Deze website kan onderdelen bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer en derden rusten. Als gevolg hiervan is het niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, (onderdelen van) de site te kopiëren/wijzigen of openbaar te maken.
  4. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op het bovenstaande.
×

Contact

Nederland:

R4 Immigration Services
Rijkevoortsedijk 23
5447BD Rijkevoort
Nederland

Verenigd Koninkrijk:

R4 Immigration Services
32 Lewes Road
London, N12 9NL
Verenigd Koninkrijk

E info@r4immigrationservices.com