Je vraag/opmerking

×

Door het bezoeken van deze website aanvaardt u de volgende voorwaarden:

 1. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan deze onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en de server(s), virussen en andere schadeveroorzakende programmatuur bevatten. R4 Immigration Services (hierna te noemen 'Opdrachtnemer') en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor schade ontstaan door gebruik van de website door virussen en andere schadeveroorzakende en programmatuur.
 2. Deze website kan links bevatten naar sites van derden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) deze website. Voorts is zij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze sites.
 3. Deze website kan onderdelen bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer en derden rusten. Als gevolg hiervan is het niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, (onderdelen van) de site te kopiëren/wijzigen of openbaar te maken.
 4. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op het bovenstaande.
×

Diensten

Wij kunnen u assisteren bij de volgende aanvraag en registratie procedures:

 • Visa en Vergunningen:
  • Visa: kort / lang verblijf
  • Verblijfsvergunningen & Tewerkstellingsvergunningen (TWV):
   • Kennismigranten
   • Onderzoekers (Richtlijn 2005/71/EU)
   • Overplaatsingen binnen Ondernemingen: Leidinggevenden, Specialisten, Trainees (Richtlijn 2014/66/EU)
   • Blue Cards (Richtlijn 2009/50/EU)
   • Stagiaires
   • Gezinsleden
  • Verlengingen & Vergunningen voor onbepaalde tijd
  • Verkrijgen van een status als Erkend Referent voor bedrijven
  • Verkrijgen van geboorte- en huwelijksakten en andere veel voorkomende familieakten (legalisatie / apostille)
 • Belastingen / Sociale Zekerheid / Gezondheidszorg:
  • 30%-Regeling
  • Diploma Waardering
  • Toeslagen
  • A1 (E101) verklaring
  • EHIC / S1 (E106) verklaring
 • Lokale Formaliteiten:
  • (De-)Registratie bij de IND, Gemeente en GGD
  • Omwisselen van een buitenlands rijbewijs naar een Nederlands rijbewijs
  • Verkrijgen van een BSN, een DiGiD, een bankrekening en een zorgverzekering

Wij kunnen u ook van dienst zijn bij het volgende:

 • Advies inzake het vrij verkeer van personen
 • Assistentie bij het opstarten van een bedrijf in Nederland
 • Trainingen op het gebied van Nederlands vreemdelingenrecht
 • Coördinatie van internationale overplaatsingen

Vraag vrijblijvend een offerte aan via onze contactpagina.